Werknemer

Wij helpen 'no-cure-no-pay',

» bel of mail voor advies

De werknemer heeft met een arbeidsconflict of bij ontslag een bijzondere positie. Er is altijd een vergunning vereist. Dat geeft gelegenheid op verweer. Een neutrale ontslagcommissie (UWV) of kantonrechter beslist over de rechtmatigheid van het ontslag. De rechter beslist daarnaast over een ontslagvergoeding. Een ontslagcommissie doet dit niet en beslist alleen over de vergunning. Over de aanspraak op een ontslagvergoeding beslist een kantonrechter in een ‘kennelijk onredelijk ontslagprocedure'. Er is een uitvoerige ontslagpraktijk. Het loont kennelijk de moeite. Het is namelijk voor werkgevers vrijwel onmogelijk om aan de eisen van ‘goed werkgeverschap' te voldoen.

>> Lees meer

Bij een inhoudelijk vergelijk namelijk bij UWV Werkbedrijf of kantonrechter wordt het ontslag onderworpen aan een ‘rechtmatigheid-' en ‘redelijkheid- en billijkheid'-toets. De kantonrechtersformule is geen recht maar een richtlijn. De procedures daarentegen zijn een ‘gruwel'. Werknemers maken een grote fout als zij te vroeg naar juridische middelen grijpen. Een ontslagbesluit beslist over de rechtmatigheid van het ontslag, de zorgvuldigheid en balans tussen de wederzijdse ‘verwijtbaarheden' en de toepasselijkheid en hoogte van een ontslagvergoeding. Materieel twee elementen dus: de ontslagdatum (tijd) en de schadevergoeding (geld).

» Lees meer

Stappenplan

Wat u concreet wel of niet moet doen wanneer u in een arbeidsconflict of ontslag situatie geraakt, leest u hier.

» Lees meer

"Het gaat niet meer om één verklaring; het gaat om plausibele verklaringen"