Werkgever

Er wordt (te?) veel verlangd van een werkgever wil hij/zij op een correcte wijze ontslaan of het arbeidsconflict behandelen. Wat is 'goed werkgeverschap'? Hoe moet ik dat in de praktijk brengen? Hoe beperk ik mijn kosten van ontslag? Wat zijn mijn risico's? Waar ligt het evenwicht tussen bedrijfsbelang en werknemersbelang? Hoe ga ik goed om met moeilijk oplosbare arbeidsconflicten of met individueel of collectief ontslag? Extern advies: advocaat, belangenbehartiger of mediator?

» Lees meer

Stappenplan

Wat u concreet wel of niet moet doen wanneer u in een arbeidsconflict of ontslag situatie geraakt, leest u hier.

» Lees meer

" Het gaat niet meer om één verklaring; het gaat om plausibele verklaringen "