Valkuilen

Een arbeidsconflict- of ontslagsituatie lijkt op een plotseling overkokende pan. Vaak is het een sluimerende situatie die al langer onder de oppervlakte speelde. Maar een ‘overval' is het vrijwel altijd.

>> waardoor komt dit?

Men heeft doorgaans niet in de gaten dat het ‘speelveld' plotsklaps is veranderd, waarbinnen heel andere spelregels gelden. Een gevaarlijke situatie waarin veel op het spel staat en veel fout kan gaan.

>> hoe krijg ik grip op mijn situatie?

De kantonrechtersformule is geen recht maar een richtlijn! Het ontslagrecht geeft geen direct antwoord. Verantwoordelijkheid nemen en verantwoord handelen wel.

>> hoe moet ik mij opstellen?

Stappenplan

Wat u concreet wel of niet moet doen wanneer u in een arbeidsconflict of ontslag situatie geraakt, leest u hier.

» Lees meer

" Jouw ontwikkeling en die van de organisatie hebben niet dezelfde houdbaarheidsdatum "