" Wie A zegt hoeft geen B te zeggen; hij kan ook toegeven dat A fout was "