Juridische verklaring

Hoewel aan de inhoud van deze website de grootst mogelijke zorg is besteed, kan Surplus op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, voortvloeiende uit eventuele foutieve informatie op en/of het gebruik van http://www.surplus.eu.

Aan de informatie op deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. De uitingen van derden op de openbare gedeelten van deze website vertolken niet noodzakelijkerwijs de mening van Surplus. Surplus is daarvoor niet aansprakelijk.

Surplus behoudt zich het recht voor uitingen van derden niet te plaatsen, of te verwijderen van deze website.

Verwijzingen (links) naar externe websites (websites die niet binnen het domein surplus-nl.com vallen), zijn slechts informatief. Surplus is niet verantwoordelijk en/ of aansprakelijk voor de inhoud en/ of het privacy beleid van externe websites.

Copyright

Alle rechten berusten bij Surplus, voorzover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op deze website.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Surplus, is het niet toegestaan (delen van) deze website te verveelvoudigen, op te slaan (in een gegevensbestand), te wijzigen of openbaar te maken, in welke vorm of op welke wijze dan ook.

© 2011, Surplus. Alle rechten voorbehouden.

"Juridische verklaring"