Directeur of manager

Eén van de uitzonderingen in het arbeidsrecht geldt voor statutair directeuren. De preventieve ontslagtoets is wettelijk uitgesloten. Ontslag kan direct plaatsvinden door de vergadering van aandeelhouders. Van het verweer wordt in deze vergadering verslag gedaan. Redelijkheid en billijkheid van de procedure en regeling kan achteraf worden getoetst in de procedure bij de Rechtbank. Voor managers of titulair directeuren gelden de normale ontslagregels. Hun positie is vaak bijzonder.

» Lees meer

Stappenplan

Wat u concreet wel of niet moet doen wanneer u in een arbeidsconflict of ontslag situatie geraakt, leest u hier.

» Lees meer

"Wie zijn toekomst niet zelf bepaalt, krijgt 'm toegewezen"